EkoOze

„Skąd się bierz prąd”

W dniu 11.06. 2024 uczniowie klas 0- 3 Szkoły Podstawowej w Ostrowitem odwiedzili ekopracownię EkoOze – Płowęż w Szkole Podstawowej w Płowężu. Zajęcia pt.:”Skąd się bierz prąd” poprowadziła Pani Natalia Bełkowska, która przedstawiła wiadomości o odnawialnych źródłach energii. Podczas zajęć uczniowie wykonali mini elektrownie wiatrowe. W drugiej części spotkania uczniowie udali się na zajęcia z ceramiki gdzie mogli wykonać talerze z gliny pod okiem Pani Anny Kochańskie-Bayer. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pyszne gofry oraz pamiątkowe smycze.„Odnawialne źródła energii – Energia przyszłości”

W miniony poniedziałek 10.06.2024 roku  mieliśmy przyjemność przeprowadzić inspirujące zajęcia edukacyjne dla młodzieży pt. „Odnawialne źródła energii – Energia przyszłości”. Spotkanie odbyło się w ekopracowni EkoOze – Płowęż w Szkole Podstawowej w Płowężu. Spotkanie  przyciągnęło młodych entuzjastów ekologii i technologii z klasy 6 Szkoły Podstawowej w Brodnicy.

Zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Bełkowską przybliżyły uczestnikom pojęcie odnawialnych źródeł energii. Dzięki pokazom młodzież mogła zobaczyć, jak działają panele słoneczne, turbiny wiatrowe oraz elektrownie wodne. Następnie przeszliśmy do części praktycznej, gdzie młodzież mogła samodzielnie wykonać proste modele z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.  Podzieleni na mniejsze grupy, uczestnicy budowali modele  miniaturowych ogniw słonecznych. Każda grupa miała okazję przetestować swoje projekty, mierząc efektywność wytworzonej energii. Zajęcia te były nie tylko edukacyjne, ale i bardzo angażujące – młodzi uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością i zapałem do pracy. W drugiej części uczniowie mieli okazje skorzystać z warsztatów ceramicznych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Plitt. Powstały piękne prace plastyczne. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali słodki poczęstunek.

„Postaw na OZE”

28 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej w Płowężu odbyła się konferencja dla dyrektorów placówek oświatowych pt.: „Postaw na OZE”.
Spotkanie zgromadziło kilkunastu dyrektorów placówek oświatowych, m.in. Panią Marzenę Gapską – Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach, Panią Marię Domeracką – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie wraz z nauczycielem Panią Beatą Templin -Tydą, Panią Reginę Szczotek – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach, Panią Barbarę Kołpacką – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, Pana Jerzego Witkowskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy, Panią Annę Dzwoniarską – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Łąkorzu, Panią Donatę Majewską – Torbę – Wicedyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku oraz Pana Tomasza Konkola – Wicedyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Goście z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w panelu zatytułowanym „Postaw na OZE”.
Konferencja to przestrzeń do kontaktu i wymiany doświadczeń między edukacją, nauką a działaniem praktycznym.
W czasie konferencji przedstawiono trzy referaty:
1. „Projekt edukacyjny jako efektywne narzędzie w pracy nauczyciela na przykładzie projektu „Choose the Sun – Postaw na słońce” – zaprezentowany przez Panią Natalię Bełkowską, Szkoła Podstawowa w Płowężu;
2. „Zrównoważony rozwój w codziennym życiu – wyzwaniem dla nas, wyzwaniem dla nauki” – zaprezentowany przez Panią doktor Katarzynę Janczak;
3. „Zielona energia w praktyce” – zaprezentowany przez Pana Jędrzeja Hartka i Pana Adama Rozwadowskiego, firma Gottersfeld.
Prelegenci podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
W drugiej części konferencji odbyła się prezentacja ekopracowni odnawialnych źródeł energii oraz wyposażenia zakupionego w ramach projektu: „EkoOze – Płowęż”, realizowanego z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu Anna Kochańska-Bayer mówiła o nowoczesnej ekopracowni jako miejscu, które pozwala na organizację ciekawych zajęć edukacyjnych, konkursów oraz lekcji pokazowych z zakresu OZE dla dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie tylko z powiatu brodnickiego ale i sąsiednich: nowomiejskiego i grudziądzkiego. Podkreśliła, jak ważne jest kształtowanie podstaw proekologicznych uczniów i popularyzowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.


Konkurs wiedzy dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
pod tytułem: „Postaw na OZE”

Regulamin i kartę zgłoszenia znajdą państwo w załączniku

Rozstrzygnięcie konkursu „Przedmiot użytkowy z recyklingu”

30.04.2024 roku szkolna pracownia EkoOze – Płowęż zorganizowała szkolny konkurs plastyczny. Polegał on na wykonaniu prac z różnego rodzaju odpadów m. in. puszek, zużytych opakowań, butelek plastikowych, kartonów, itp. Prace musiały być zgodne z tematem, czyli musiały przedstawiać „Przedmiot użytkowy z recyklingu”. Powstały bardzo kreatywne pracę.
Nagrodzeni zostali:
I miejsce Magdalena Mikulicz za wykonanie lampki
II miejsce Julia Sikorska za wykonanie torby podróżnej
III miejsce Nikola Kiszko za wykonanie kreatywnego piórnika
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki w postaci firmowych smyczy EkoOze – Płowęż.
Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

W ramach spotkania zgromadzeni wzięli udział w warsztatach w szkolnej pracowni Odnawialnych Źródeł Energii, która została utworzona w 2023 roku. Przybyli zapoznali się w praktyce z wyposażeniem ekopracowni oraz z możliwościami dostępnych tam pomocy naukowych.Spotkanie pokoleń w pracowni EkoOze-Płowęż

Styczeń to wyjątkowy czas spotkań w gronie najbliższych. Tradycyjnie jak co roku w szkole odbyło się spotkanie pokoleń. Seniorzy wzięli udział w krótkich warsztatach po czym udali się na słodki poczęstunek.Cykl warsztatów dla szkoły podstawowej

Już od listopada w szkole odbywały się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.Warsztaty dla rodziców z przedstawicielami firmy Gottersfeld

Przedstawiciele firmy Gottersfeld przeprowadzili spotkanie edukacyjne, gdzie nie tylko zaprezentowali dzieciom i ich rodzicom fascynujący świat fotowoltaiki, ale także podkreślili znaczenie odnawialnych źródeł energiiWpis do księgi pamiątkowej przedstawicieli Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie.Uroczyste otwarcie ekopracowni EkoOze – Płowęż

W czwartek 30 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej w Płowężu uroczyście otwarto pracownię odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Eko OZE Płowęż”

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Przemysław Górski, zastępca burmistrza Katarzyna Weinert-Snopek, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mikulicz, zastępca przewodniczącego Krzysztof Kamiński, główna księgowa Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Honorata Dubanowska. Obecni byli uczniowie, nauczyciele, dyrektor Anna Kochańska-Bayer, przedstawiciele Rady Rodziców. Uroczyście przecięto wstęgę, były przemówienia, gratulacje, podziękowania i upominki. Przybyli goście mieli okazję dokładnie obejrzeć nową pracownię wraz z wyposażeniem.

Na stworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Eko OZE Płowęż” oraz na przeprowadzenie na jej bazie tematycznych zajęć dla dzieci i dorosłych szkoła otrzymała dofinansowanie. Starania na uzyskanie tej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poczyniły wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie, udało się tylko placówce z Płowęża, jako jednej z ośmiu szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. Burmistrz Przemysław Górski podpisał umowę z WFOŚiGW, na mocy której dotacja dla szkoły na stworzenie pracowni i cały projekt wyniesie 75 tys. zł, a wkład własny 9,2 tys. zł (razem: 84,2 tys. zł).

Do końca listopada zgodnie z projektem pracownia została wyposażona w stosowny sprzęt i pomoce naukowe, a potem – w ramach projektu i jego kosztów – do końca czerwca 2024 roku przewidziano serię zajęć, warsztatów i konferencji dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat odnawialnych źródeł energii (OZE). Zaplanowano również projekt badawczy polegający na badaniach emisyjności dwutlenku węgla w okolicach szkoły i porównaniu z wynikami badań innych szkół.

Po zakończeniu projektu pracownia wraz z wyposażeniem pozostanie do dyspozycji szkoły. Będzie to wartościowe wyposażenie, bo same pomoce naukowe to koszt 66,4 tys. zł, reszta to m.in. elementy wyposażenia sali (np. krzesełka, ławki), a także opłacenie samych zajęć, konkursów z nagrodami, poczęstunku, kosztów obsługi projektu itp. Wśród pomocy naukowych są modele i miniatury prawdziwych urządzeń OZE, m.in. instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła, hydroelektrownia, słoneczny ogrzewacz wody, samochodzik z napędem wodorowym, a także sprzęt komputerowo-audiowizualny.

Wielkie zmiany w sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownię EkoOze-Płowęż – zielone serce szkoły