godlo1 m

Turniej Szachowy

Protokół ze Szkolnego Turnieju Szachowego 
Płowęż 21.03.2014 r.

Turniej rozegrano w kategorii klas IV-VI. Udział w nim wzięło 13 uczniów.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Kacper Konklewski
II miejsce – Damian Dembek
III miejsce – Oliwia Syrek

 Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Krzysztofa Kamińskiego - Radnego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego