godlo1 m

Pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły

 

mgr Anna Kochańska – Bayer

język angielski, biologia, plastyka

 

 

Kadra pedagogiczna

 

mgr Aldona Pieczarka

wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Hanna Radzicka

wychowawca klasy III

edukacja wczesnoszkolna

przyroda

mgr Justyna Kamińska

wychowawca klasy II

edukacja wczesnoszkolna

religia

mgr Magdalena Pestka - Pachnik

wychowawca klasy I

edukacja wczesnoszkolna

mgr Wincenty Tęgowski

fizyka

mgr Marzena Wiśniewska

wychowawca klasy VI

język polski

bibliotekarz

mgr Krystian Janczak

wychowawca klasy VII

wychowanie fizyczne

technika

mgr Klaudia Bryła

język polski

wychowawca świetlicy

mgr Milena Słemborska

wychowawca klasy IV

język angielski,

muzyka

mgr Paweł Bayer

wychowawca klasy V

historia

informatyka

zajęcia komputerowe

matematyka

 mgr Agnieszka Lis - Kornacka

historia

wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Natalia Orzechowska

logopeda

oligofrenopedagog

wychowawca świetlicy

 mgr Iwona Waidaugusek

pedagog

 mgr Ewa Jabłońska

geografia

 mgr Jolanta Drumińska

język niemiecki

 mgr Joanna Dejnarowicz

chemia

 mgr Monika Siwirska

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

 

Pracownicy niepedagogiczni

 

Barbara Arent

 

Barbara Zabłocka

 

Agnieszka Plitt

 

Arkadiusz Ożga