godlo1 m

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Płowężu na rok szkolny 2020/2021

Zasady przyjmowania kandydatów do oddziału przedszkolnego

1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Płowężu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Jabłonowo Pomorskie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna. Jeśli kandydatów jest więcej, niż wolnych miejsc komisja stosuje odpowiednie kryteria rekrutacji.
2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów spoza Gminy przeprowadza się również postępowanie rekrutacyjne.
3. W rekrutacji uczestniczą dzieci, które nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Płowężu w roku szkolnym 2018/2019.
4. Rekrutację rozpoczyna się na wniosek złożony do dyrektora szkoły (termin złożenia wniosku: dzieci z terenu gminy Jabłonowo: 1 marca 2019 - 29 marca 2019. Do wniosku dołączyć należy kartę informacyjną o kandydacie do oddziału przedszkolnego.
5. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w kolejnym roku szkolnym.

Niezbędne druki dostępne w sekretariacie szkoły.

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Płowężu na rok szkolny 2020/2021

Zasady przyjmowania kandydatów do szkoły


1. Dzieci z obwodu przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołączyć należy kartę informacyjną o kandydacie do szkoły (termin złożenia zgłoszenia: 1 marca 2020 - 29 marca 2020).

2.Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są tylko wtedy, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wniosku. Do wniosku dołączyć należy kartę informacyjną.

Niezbędne druki dostępne w sekretariacie szkoły.