godlo1 m

Kształcenie na odległość

Od dnia 12 marca 2020 roku, w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, nie możemy spotykać się w budynku naszej szkoły.
Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dla rodziców i uczniów dotyczącymi zdalnego nauczania zawartymi w poradniku „Kształcenie na odległość”. Pomoże on właściwie zorganizować pracę dziecka w domu i zawiera podpowiedzi, jak motywować je do działania, by podejmowało trud zdobywania nowych wiadomości i rozwijania swoich umiejętności.