Wycieczka do Warszawy „Alicja w krainie czarów”

06.06.2024 roku SKO-wicze z klasy VI i VII ze Szkoły Podstawowej w Płowężu udali się na wspólną przygodę do Warszawy. Odwiedzili Pałac Nauki i Kultury, Muzeum Iluzji oraz Teatr Roma. W teatrze mieli okazję uczestniczyć w spektaklu pt.: „Alicja w Krainie Czarów”.

Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty w banku PKO, gdzie po spotkaniu z pracownikami banku dowiedzieli się czym jest konto młodych.
Dzień dziecka to już tradycja w Szkole Podstawowej w Płowężu.

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej  rozpoczął się przedstawienia programu dnia przez Panią Dyrektor Annę Kochańską –Bayer. W programie znalazły się  rozgrywki sportowe, podchody, gry i zabawy edukacyjne na świeżym powietrzu oraz poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców i SKO. Na rozpoczęcie dnia dziecka Pani Dyrektor wręczyła nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie wiedzy pt.:”Postaw na OZE”. Nagrody w postaci dyplomów i nagród rzeczowych otrzymały Weronika Olech i Patrycja Plitt z klasy 8. Rozgrywki sportowe rozpoczął gwizdek sędziowski. Piłka poszła w ruch. Dzieci miały okazję wykazać się swoimi sportowymi umiejętnościami i spędzić czas na świeżym powietrzu, bawiąc się i rywalizując w duchu fair play, rozgrzewając się przed ekscytującymi podchodami, które są już tradycją w szkole.

Po sportowych zmaganiach czekała na wszystkich smaczna niespodzianka przygotowana przez Radę Rodziców. Pyszny poczęstunek dostarczał dzieciom energii i radości, a wspólne posiłki były świetną okazją do integracji i rozmów w ciągu tego niesamowitego dnia.


Wycieczka do Torunia: „Niezapomniane chwile!”

Dnia 23 maja 2024 roku dzieci z oddziału przedszkolnego „Tygryski” wraz ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami z klasy II i III wybrały się na fantastyczną wycieczkę do miasta Kopernika – Torunia. Pierwszym przystankiem w przygodzie był teatr – Baj Pomorski, gdzie SKO-wicze mieli możliwość wsiąść udział w spektaklu „Kocia szajka i fałszerze pierników”. Już od samego wejścia do budynku dało się wyczuć ekscytację, zwłaszcza wśród młodszych widzów, którzy tłumnie przybyli na przedstawienie. Eleganckie wnętrza teatru, przyjazna atmosfera i radosne oczekiwanie sprawiały, że wieczór zapowiadał się naprawdę wyjątkowo. Gdy światła zgasły, a kurtyna poszła w górę , rozpoczęło się przedstawienie pełne przygód i humoru. Aktorzy, przebrani za sprytne koty, z dużą dozą energii i zaangażowania odgrywali swoje role, wprowadzając publiczność w fascynującą historię o kociej szajce, która stara się rozwikłać zagadkę fałszowania pierników. Ich mimika, ruchy i dialogi były tak autentyczne, że chwilami zapominałem, że to tylko przedstawienie.

Po spektaklu SKO-wicze udali się do Piekarni Starotoruńskiej, gdzie każdy mógł wcielić się w rolę prawdziwego piekarza i własnoręcznie stworzyć niepowtarzalną pamiątkę z Torunia. Oczywiście obowiązkowym punktem przygody była wizyta w oddziale Banku PKO, którego siedziba znajduje się przy ulicy Szerokiej. Tam uczniowie spotkali się z pracownikami banku, którzy przeprowadzili z nimi lekcje o tematyce oszczędzania.

Zapraszamy do konkursu:
„Zioła w roli głównej” – konkurs kulinarny

Regulamin konkursu
„Zioła w roli głównej” – konkurs kulinarny

 1. Organizator konkursu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego „Kuźnia” i Szkoła Podstawowa w Płowężu
 2. Cele konkursu:
  • Kultywowanie i upowszechnianie tradycji regionalnych sporządzania oraz przygotowywania potraw z wykorzystaniem ziół.
  • Prezentacja i degustacja potraw.
  • Wymiana doświadczeń z uczestnikami imprezy plenerowej „Od NOWA!”.
 3. Temat konkursu: Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie potrawy, której istotnym elementem składowym są zioła.
 4. Terminarz:
  • Przyjmowanie prac: do dnia 15.06.2024 r. do godziny 10:30.
  • Ogłoszenie wyników: 15.06.2024 r.
  • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Warunki uczestnictwa:
  • Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych (nie ma podziału na kategorie wiekowe).
  • Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć dwie potrawy.
  • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania krótkiego opisu (etykiety) zawierającego nazwę wypieku.
  • Zgłoszone potrawy powinny być dostarczone w sposób umożliwiający degustację przez członków komisji.
  • Koszt wykonania wypieku i jego prezentacji pokrywa uczestnik konkursu.
  • Potrawy zgłoszone do konkursu zostaną przeznaczone na poczęstunek dla uczestników imprezy plenerowej „Od NOWA!”.
  • Prace konkursowe wraz z załącznikiem (formularz rejestracyjny) należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Płowężu do dnia 15 czerwca 2024 r. do godz. 10:30.
  • Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury konkursowe.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • zgodność z tematem konkursu,
  • walory smakowe,
  • subiektywne odczucia członków komisji po degustacji.
  Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Nagrody:
  • Nagrody przyznane zostaną za pierwsze trzy miejsca.
  • Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy.
  • Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy plenerowej „Od NOWA!” w dniu 15.06.2024 r. w godzinach 12:00 – 13:00.
  • Nagrody nieodebrane w dniu 15.06.2024 r. przechodzą na własność organizatora.
 8. Postanowienia końcowe:
  a. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na profilu FB i stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Płowężu (www.splowez.pl).
  b. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie natychmiastową dyskwalifikację w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu konkursu.
  c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  d. Uczestnik konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż wyraża zgodę na publikowanie zdjęć przez organizatora.
  Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem publikacji.

Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można kierować do koordynatora konkursu: tel. 56 495 80 96,
e-mail: szkola.plowez@splowez.pl

Załącznik 1: Formularz rejestracyjny

Zapraszamy do konkursu: „Od NOWA!” – konkurs wiedzy z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!

Regulamin konkursu
„Od NOWA!” – konkurs wiedzy z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!

 1. Organizator konkursu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego „Kuźnia” i Szkoła Podstawowa w Płowężu
 2. Cele konkursu:
  • Promowanie inwestycji na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Rozbudzanie wśród uczestników zainteresowania środowiskiem lokalnym, jego historią i tradycjami.
  • Zwrócenie uwagi na zmiany, które korzystnie wpływają na dobrostan mieszkańców i funkcjonowanie ich w środowisku lokalnym
 3. Temat konkursu: Zadaniem uczestników konkursu jest prawidłowa odpowiedź na pytania, które związane są z wybranymi inwestycjami projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i efektem ich oddziaływań:
  1) przebudowa drogi gminnej w Płowężu (Aleja Dębowa),
  2) przebudowa drogi gminnej Jaguszewice – Piecewo,
  3) przebudowa Targowiska Miejskiego w Jabłonowie Pom.,
  4) przebudowa stacji uzdatniania wody w Góralach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Buk Góralski, Górale, Jabłonowo Zamek, Szczepanki,
  5) Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski.
 4. Terminarz:
  • Zgłoszenie uczestników konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniu 15.06.2024 r. do godziny 11:00.
  • Rozwiązanie zadań konkursowych na platformie Kahoot! po otrzymaniu kodu o godzinie 11:30.
 5. Warunki uczestnictwa:
  • Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych (nie ma podziału na kategorie wiekowe).
  • Każda osoba biorąca musi mieć dostęp do aplikacji Kahoot!
  • Złożenie wypełnionego formularza rejestracyjnego, który należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Płowężu do dnia 15 czerwca 2022 r. do godz. 11:00.
 6. Kryteria oceny wiedzy uczestników:
  • Ilość poprawnych odpowiedzi udzielonych na pytania konkursowe.
 7. Nagrody:
  • Nagrody przyznane zostaną za pierwsze trzy miejsca.
  • Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy.
  • Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy plenerowej „Od NOWA!” w dniu 15.06.2024 r. w godzinach 12:00 – 13:00.
  • Nagrody nieodebrane w dniu 15.06.2024 r. przechodzą na własność organizatora.
 8. Postanowienia końcowe:
  a. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na profilu FB i stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Płowężu (www.splowez.pl).
  b. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za działanie aplikacji Kahoot! oraz zastrzegają sobie natychmiastową dyskwalifikację w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu konkursu.
  c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  d. Uczestnik konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż wyraża zgodę na publikowanie zdjęć przez organizatora.
  Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem publikacji.

Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można kierować do koordynatora konkursu: tel. 56 495 80 96,
e-mail: szkola.plowez@splowez.pl

Załącznik 1: Formularz rejestracyjny

Zapraszamy do konkursu: „Zachowane w pamięci rodziny” – konkurs literacki na wspomnienia rodzinne

Regulamin konkursu
„Zachowane w pamięci rodziny” – konkurs literacki na wspomnienia rodzinne

 1. Organizator konkursu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego „Kuźnia” i Szkoła Podstawowa w Płowężu
 2. Cele konkursu:
  • Zainteresowanie osób odkrywaniem korzeni swojej rodziny, lokalnej historii.
  • Utrwalenie pamięci o przodkach.
  • Propagowanie postawy patriotycznej, kształtowanie świadomości historycznej.
  • Rozwijanie wyobraźni oraz talentów literackich.
 3. Temat konkursu: Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy dotyczącej rozpoczęcia życia „Od NOWA!” na Pomorzu na terenie powiatu brodnickiego lub nowomiejskiego, po przeniesieniu się z innych części Polski w okresie międzywojennym i powojennym do roku 1965 na temat „Zachowane w pamięci rodziny”.
 4. Terminarz:
  • Przyjmowanie prac: do dnia 13.06.2024 r. do godziny 14:00.
  • Ogłoszenie wyników i wystawa prac: 15.06.2024 r.
  • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Warunki uczestnictwa:
  • Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych (nie ma podziału na kategorie wiekowe).
  • Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć dwie prace.
  • Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie. Muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
  • Prace konkursowe wraz z załącznikiem (formularz rejestracyjny) należy należy nadesłać na adres szkoły: szkola.plowez@splowez.pl w formie elektronicznej (skan) lub dostarczyć osobiście w formie papierowej do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Płowężu do dnia 13 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.
  • Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury konkursowe.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • zgodność z celem konkursu,
  • ścisły związek z losami rodziny.
 7. Nagrody:
  • Nagrody przyznane zostaną za pierwsze trzy miejsca.
  • Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy.
  • Osoby nagrodzone będą miały możliwość zaprezentowania opisanej historii rodziny podczas imprezy plenerowej „Od NOWA” w dniu 15.06.2024 r.
  • Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy plenerowej „Od NOWA!” w dniu 15.06.2024 r. w godzinach 12:00 – 13:00.
  • Nagrody nieodebrane w dniu 15.06.2024 r. przechodzą na własność organizatora.
 8. Postanowienia końcowe:
  a. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na profilu FB organizatora.
  b. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie natychmiastową dyskwalifikację w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu konkursu.
  c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  d. Uczestnik konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
  • jest autorem załączonej pracy,
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.

Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem publikacji.

Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można kierować do koordynatora konkursu: tel. 56 495 80 96,
e-mail: szkola.plowez@splowez.pl

Załącznik 1: Formularz rejestracyjnyZaproszenie na warsztaty EkoOze

Pasowanie pierwszoklasistów

Na uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów, która w naszej szkole odbywa się w powiązaniu z Dniem Edukacji Narodowej, przybyli w dniu 13 października 2022 r Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie pan Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Mikulicz, pracownicy dyrektor oddziału banku PKO BP Oddział w Jabłonowie Pomorskim pani Anita Cieszyńska i pracownik pani Agnieszka Izbrant, sołtys Nowej Wsi pani Renata Olech, sołtys Płowęża pan Dariusz Kapuściński oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Ochał. Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy pierwszej przyszła chwila na złożenie uroczystego Ślubowania. Każdy uczeń poczuł na swoim ramieniu tradycyjny Ołówek, który jest znakiem przyjęcia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Płowężu. Pierwszoklasiści otrzymali wiele upominków od przybyłych gości. Samorząd Uczniowski przygotował również część artystyczną, która uświetniła ten wyjątkowy dla całej społeczności szkolnej dzień. Po uroczystości rodzice przygotowali dla pierwszoklasistów oraz ich starszych kolegów z klasy drugiej słodki poczęstunek.

Więcej zdjęć